ภาพบรรยากาศในงาน ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29

บริษัท ยูโรสแกน จัดทัพเครื่องมือแพทย์ สำหรับห้องปฏิบัติการ ชั้นนำจากประเทศ ญี่ปุ่น ทั้ง Brand : KUKOSAN , KUBOTA , ALP , DAIDO
มาในงาน ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29

26th National Sicentific Conference on Blood Tranfusion Service
ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ห้อง Mayfair Ballroom A,B,C ชั้น 11
Booth EUROSCAN